Kullanım Koşulları

Aşağıda verilen kullanım şartları ('Şartname') Lima Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'ne ('AlSatHane') ait ('tarafımız' veya 'tarafımıza ait') Internet sitesi alsathane.com 'u ('Web Sitesi'), Blog.alsathane.com'u('Blog') ve hizmetlere ('Hizmetler') erişim ve bunları kullanımınıza dair hükümlerdir.

Web Sitesini kullanıyor olmanız, işbu Şartnamenin sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Hizmetleri bir kuruluş adına kullanıyor olmanız, Şartnameyi söz konusu kuruluş adına kabul etmeniz ve söz konusu kuruluş bakımından işbu Şartnamenin bağlayıcı olmasını sağlama yetkisine sahip olduğunuz anlamına gelir. Böyle bir durumda “tarafınız” ve “tarafınıza ait olan” gibi kullanımlarla, söz konusu kuruluş kast edilecektir.

Hizmetleri yalnızca, AlSatHane ile sözleşme imzalama yetkisine sahip olmanız halinde ve herhangi bir yasal düzenleme tarafından engellenmediğiniz sürece kullanabilirsiniz. Hizmetler, tarafımızdan iyileştirildiği ve yeni özellikler eklendiği ölçüde değişiklik göstermeye devam edebilir. Hizmetlerde tarafınıza herhangi bir ön bildirim yapmaksızın tarafımızca değişiklik yapılabilmektedir. Ayrıca, kendi takdirimize dayanarak, Hizmetlerden herhangi bir içeriği çıkarmamız da mümkündür.

İşbu Şartname, tarafınıza Hizmetler veya Hizmetlerde kullanılan içerikler üzerinde herhangi bir hak, tasarruf veya pay sağlamamaktadır. Hizmetleri sağlamak için kullandığımız yazılım ve diğer teknolojiler, telif hakları, alametifarika ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sair yasaları tarafından korunmaktadır. İşbu Şartname, AlSatHane alametifarikaları, logoları, alan adları veya diğer marka özelliklerini kullanma hakkı vermemektedir.

AlSatHane, diğer tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duymakta ve tarafınızın da aynı saygıyı göstermenizi beklemektedir. Yasalara uygun olması ve eksiksiz şekilde iletilmesi halinde telif hakkı ihlali iddialarına tarafımızca yanıt verilecektir. Mükerrer ihlallerin önüne geçme ve ihlale neden olduğu iddia edilen içeriği silme veya etkisizleştirme hakkımız saklıdır. Hizmetler konusundaki telif hakkı iddiaları için muhatap olarak belirlenen şubemizin bilgileri aşağıdaki gibidir:

AlSatHane - Lima Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Toros Mah. Aşiyan Sitesi B Blok Kat 1 No :1, Çukurova, Adana info@alsathane.com

İŞBU ŞARTNAME, WEB SİTESİ, BLOG VE HİZMETLERİN KULLANIMI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINA TABİ OLACAKTIR. İŞBU ŞARTNAME VEYA WEB SİTESİ, BLOG VE HİZMETLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ VEYA BUNLARDAN KAYNAKLI DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA HER TÜRLÜ HÜKME TÜRKİYE MAHKEMELERİ MÜNHASIRAN YETKİLİDİR.

Lisansız Kullanım Tespit Edildi. web-ofisi.com Adresine Bildirildi.